The new standard of excellence in laboratory diagnostics

Część naukowa pod patronatem merytorycznym
Kolegium Medycyny Laboratoryjnej
Warszawa 05-07.06.2019

DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw
Ul.Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa

Program naukowy Zjazdu

Środa 5 Czerwca 2019

11:00 - 14:00
Rejestracja uczestników i poczęstunek (parter)
14:00 - 14:15
Otwarcie Konferencji
14:15 - 15:45
Sesja I - Genetyka
prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek
prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski
 • 1. Sekwencjonowanie całoeksomowe w diagnostyce i leczeniu chorób rzadkich
  prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski
 • 2. Badania genetyczne w dziedzicznych chorobach układu sercowo-naczyniowego – kiedy pomogły mi w postępowaniu z pacjentem?
  prof. dr hab. n. med. Zofia Bilińska
 • 3. Rola NGS w diagnostyce neurologicznej
  dr hab. n. med. Krystyna Szymańska
 • 4. Nowe oblicze diagnostyki heterogennych genetycznie chorób narządów zmysłów w dobie sekwencjonowania wysokoprzepustowego
  dr hab. n. med. Monika Ołdak
15:45 - 16:15
Przerwa kawowa
16:15 - 18:30
Sesja II - Spotkanie Konsultantów Krajowych
prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow
 • 1. Diagnostyka Laboratoryjna
  prof. dr hab. med. Maciej Szmitkowski
 • 2. Diagnostyka Genetyczna
  prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek
 • 3. Diagnostyka Mikrobiologiczna
  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
 • 4. Diagnostyka Immunologiczna
  prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar
 • Dyskusja
  prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska Prorektor ds. Collegium Medicum,
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  prof. dr hab. Grażyna Nowicka Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej,
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  dr hab. n. med. Anna Mertas Prezes PTDL
  mgr Alina Niewiadomska Prezes KRDL
20:00 - 22:00
Kolacja

Czwartek 6 Czerwca 2019

9:00 - 10:20
Sesja III - Hematologia
prof. dr hab. n. med Mirosława Pietruczuk
dr hab. n. med. Jacek Golański
prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica
 • 1. Projekt Rekomendacji Polskiej Grupy Roboczej w badaniu morfologii krwi z różnicowaniem leukocytów i oceną mikroskopową
  prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk
 • 2. Rola diagnosty laboratoryjnego w diagnostyce nabytej hemofilii
  mgr Paweł Kozłowski
 • 3. Płytki krwi jako źródło informacji o zdrowiu pacjenta
  dr hab. n. med. Jacek Golański
 • 4. Aspekty diagnostyczne w niedokrwistościach hemolitycznych
  dr n. med. Katarzyna Popko
10:20 - 11:40
Sesja IV - Immunologia
prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz
prof. dr hab. Jan Żeromski
prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko
 • 1. Diagnostyka serologiczna układowych zapaleń naczyń w świetle najnowszych zaleceń
  dr n. med. Katarzyna Fischer
 • 2. Zjawiska autoimmunizacyjne: mechanizmy odróżniania antygenów obcych od własnych i ich defekt
  prof. dr hab. Jan Sikora
 • 3. Immunodiagnostyka chorób układu nerwowego
  prof. dr hab. Sławomir Michalak
 • 4. Różnice w rozwoju autoimmunizacji u kobiet i mężczyzn
  dr hab. n. med. Przemysław Kotyla
11:40 - 12:10
Przerwa kawowa
12:10 - 13:30
Sesja V - Biochemia
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev
 • 1. Kardiologia w probówce
  prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Gaciong
 • 2. Cukrzyca – co nowego w diagnostyce laboratoryjnej
  dr hab. n. med. Marianna Bąk
 • 3. W poszukiwaniu idealnej metody oznaczania białek
  dr hab. Ryszard Drożdż
 • 4. Diagnostyka biochemiczna miażdżycy
  dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka
13:30 - 15:00
Lunch
15:00 - 16:20
Sesja VI - Mikrobiologia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wąsik
prof. dr hab. n. med Ewa Augustynowicz-Kopeć
 • 1. Mykobakteriozy – problem diagnostyczny i kliniczny
  prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
 • 2. Drobnoustroje Gram-ujemne wytwarzające karbapenemazy – alarmowa sytuacja epidemiologiczna w Polsce
  prof. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski
 • 3. Nowe metody diagnostyczne w mikrobiologii klinicznej
  dr hab. n. med. Edyta Podsiadły
 • 4. Zakażenia wywoływane przez papillomawirusy, etiopatogeneza, diagnostyka prewencja
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Wąsik
16:20 - 17:40
Sesja VII - Toksykologia
dr hab. Maria Kała
dr n. med. Piotr Burda
dr Ewa Gomółka
 • 1. Meandry marihuany medycznej
  dr hab. Maria Kała
 • 2. Nowe substancje psychoaktywne („dopalacze”)
  dr Tomasz Janus
 • 3. Monitorowanie interakcji w grupie leków immunosupresyjnych
  dr Paweł Kunicki
 • 4. Zastosowanie chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/ MS) w diagnostyce laboratoryjnej
  dr Katarzyna Korniluk
17:40 - 18:10
Przerwa kawowa
18:10 - 19:10
Sesja VIII - Kontrola Jakości
prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow
 • 1. Prawo Zamówień Publicznych – praktyczne aspekty postępowań przetargowyc
  mec. Rafał Zygmunt
 • 2. Analiza dynamiki zmian oceny metody w raporcie precyzji
  mgr Mirosław Firlej

Piątek 7 Czerwca 2019

9:00 - 10:00
Sesja firmowa Roche Diagnostics
Maria Cupryjak
Product Manager CC,
Anna Romaniuk-Iwaszko
Product Manager MCP&EE,
Damian Godzina
Product Manager MCP&EE
 • 1. Lab transformation with Roche – new experiences
  dr Sanja Stankovic
 • 2. First customer experience with cobas pro integrated solution (Multi Center Evaluation)
  dr Rosanna Falbo
10:00 - 10:30
Przerwa kawowa
10:30 - 12:00
Oficjalny launch analizatora cobas pro
 • 1. Odsłona analizatora cobas pro
 • 2. Analizator cobas pro – warsztaty praktyczne
12:30 - 13:00
Poczęstunek